foto:  Alisdair Gray

Alisdair Gray

výkonný riaditeľ EFF

Alisdair pracuje v Bruseli v oblasti verejných záležitostí EÚ od konca deväťdesiatych rokov. Jeho hlavnou oblasťou záujmu boli politické debaty týkajúce sa vzťahov medzi podnikmi a spotrebiteľmi, ako je systém platobných kariet a ceny, ktoré spotrebiteľom vznikajú pri ich kreditných a debetných kartách, medzinárodný obchod a antidumping, a najviac sa zapája v oblasti politiky hospodárskej súťaže a franchisingu. Od januára 2021 zastáva funkciu výkonného riaditeľa EFF a úzko spolupracuje s tímom právnych expertov z celej Európy na otázkach týkajúcich sa franchisingového práva a hospodárskej súťaže.


Účasť v panelových diskusiách


Otvorenie eventu s Alisdair Gray, výkonným riaditeľom Európskej franchisingovej federácie

18:00 - 18:05 (05.10.2022)

logo_vystavy

Ako podnikať a nezblázniť sa? Franchising je veľmi rozšírenou formou podnikania vo svete. Na Slovensku však ešte stále nie je dostatočne v povedomí podnikateľskej verejnosti. Vitajte vo svete podnikateľov vo franchisingu! Nechajte sa inšpirovať ich dynamikou a presvedčením.

Ďalší Prednášajúci