Združenie mladých podnikateľov Slovenska

Našou víziou je stať sa hlasom mladých podnikateľov a podnikateliek, ktorý bude obhajovať ich záujmy v inštitúciách formujúcich podnikateľské prostredie v SR a vytvárať mosty medzi úspešnými podnikateľmi dneška a zajtrajška.

Združenie mladých podnikateľov Slovenska (s oficiálnou skratkou ZMPS) bolo založené v roku 2010 ako organizácia združujúca slovenských podnikateľov do 40 rokov. Hlavným dôvodom vzniku bola nedostatočná pozornosť venovaná podpore mladej generácie podnikateľov, v ktorej je budúcnosť podnikania na Slovensku. Vzhľadom na to, že mladým ľuďom nechýbajú dobré nápady, ale hlavne skúsenosti, kontakty a kapitál, má Združenie mladých podnikateľov Slovenska ambíciu vykonávať najmä aktivity, ktoré pomôžu zlepšiť tento stav.


Ďalšie informácie