U.S. Department of Commerce

U. S. Commercial Service - Bratislava

je organizačná zložka Ministerstva obchodu USA. U.S. Commercial Service má vytvorenú svetovú obchodno-poradenskú sieť s viac ako 100 pobočkami v Spojených štátoch amerických a 158 kanceláriami v 85 krajinách sveta, ktoré sú súčasťou veľvyslanectiev USA.

Poslanie U.S. Commercial Service je podporiť najmä malé a stredné americké firmy v ich snahe zvýšiť americký export a obchod so zahraničím.

Pracovníci U.S. Commercial Service v Bratislave informujú amerických podnikateľov o situácii na slovenskom trhu, legislatíve, obchodných tarifách, vládnych zákazkach a verejných tendroch, poskytujú služby, ktorých cieľom je vyhľadať potenciálneho slovenského importéra, obchodného agenta alebo distribútora, asistujú pri riešení obchodných a investičných sporoch, organizujú obchodné misie slovenských importérov do USA a amerických exportérov na Slovensko.

Obchodní špecialisti majúci výborné znalosti o slovenskom trhu a poskytujú americkým firmám profesionálne marketingové analýzy z rôznych oblastí.


Ďalšie informácie