Slovak Venture Capital SLOVCA

SLOVCA – Slovak Venture Capital and Private Equity Association je záujmové združenie právnických osôb, ktoré združuje subjekty a zastupuje záujmy investorov private equity (PE) a venture capital (VC) na Slovensku ako riadnych členov a množstvo servisných organizácií pôsobiacich a zaujímajúcich sa o prostredie PE/VC ako pridružených členov.

Medzi základné ciele SLOVCA patrí ďalej vytváranie osvety pre takýto druh financovania a podpory firiem ako alternatíva alebo doplnenie k bankovému financovaniu podnikov a vytváranie podmienok pre vhodné legislatívne prostredie takémuto druhu financovania na Slovensku.Hlavným zámerom zakladajúcich členov SLOVCA na Slovensku bolo zvýšenie povedomia o prístupnosti private equity a rozvojového (venture) kapitálu u podnikateľov, investičných a bankových inštitúcií, hospodárskych, politických a správnych orgánov a ostatnej verejnosti na Slovensku.

Poslanie SLOVCA zahŕňa 4 základné ciele:
zvyšovanie povedomia o možnostiach alternatívneho financovania pomocou poskytovania rozvojového kapitálu na Slovensku, presadzovanie záujmov členov asociácie SLOVCA, networking - výmena podnikových plánov a investičných príležitostí medzi členmi asociácie, sprostredkovanie kontaktov a prístup ku členom združenia pre tretie strany, pomoc malým podnikateľom získať financovanie pre rozvoj svojho podnikateľského plánu.

Právna forma
SLOVCA je právnická osoba - záujmové združenie právnických osôb podľa § 20 f Občianskeho zákonníka.


Ďalšie informácie