Slovak Business Agency

O nás
Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Zakladajúci členovia:

Ministerstvo hospodárstva SR
Združenie podnikateľov Slovenska
Slovenský živnostenský zväz
Vízia SBA:

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Poslanie SBA:

Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.
Ciele SBA

Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
Stimulovať podnikateľského ducha
Zabrániť marginalizácii podnikov
Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov


Ďalšie informácie