Miesto konania výstavy

Adresa:Crowne Plaza Bratislava
Hodžovo nám. 2, 816 25 Bratislava, Slovakia

Dátum: 22.10.2019 - 9:00

Kontakt: vystava@sfa.sk, +421 917 132 926