Organizátor

Slovenská Franchisingová Asociácia:
Tomášikova 3/A
821 02 Bratislava
Slovakia

Dátum: 5.10.2022 - 18:00

Kontakt: vystava@sfa.sk