Miesto konania výstavy

Adresa:NH Bratislava Gate One
Ambrušova 7, 821 04 Bratislava, Slovakia

Dátum: 24.10.2018 - 9:00

Kontakt: vystava@sfa.sk, +421 917 132 926